Speakers Academy - Faculty member
 

Ingenieur

In de bouw zie je vaak dat na een frisse start van een project opdrachtgever (OG) en opdrachtnemer (ON) tegenover elkaar komen te staan. De overleggen, de tijd, de eventueel juridische stappen en het geld dat ermee gepaard gaat om een project vervolgens toch samen af te ronden zijn in veel gevallen onnodig. Bob faciliteert project start ups (PSU’s) waarna OG en ON werkelijk gezamenlijk van start gaan en het project blijvend met elkaar realiseren totdat het af is. Tijdens een projectstart onder zijn begeleiding gebeurt er iets wezenlijks bij de hele groep, bij alle leden van het kernteam. Bob ‘triggert’ in dit proces mensen om uit hun ‘comfort zone’ te komen en om vanuit hun hoofd naar hun hart te gaan. Collega’s van OG en ON voelen zich aan het einde van de PSU verbonden met elkaar en ‘committed’ aan een gezamenlijk doel. Het resultaat voor u is een mooi en probleemloos project.
 
 

Dagvoorzitterschap

 

Bob heeft het talent om mensen met elkaar te verbinden. Hij is echt en authentiek. Daardoor ontstaat er onder zijn leiding altijd een bijzondere dag, een dag waarvan noch de zaal noch hijzelf precies weet hoe die gaat verlopen.

De voorbereiding is gedaan, de basis ligt klaar, maar de combinatie van zijn persoonlijkheid en zijn vermogen tot inspelen op wat er zich in het moment aandient maakt de dag tot een om met dankbaarheid aan terug te denken.