Speakers Academy - Faculty member
 

Ingenieur

In de bouw zie je vaak dat na een frisse start van een project opdrachtgever (OG) en opdrachtnemer (ON) tegenover elkaar komen te staan. De overleggen, de tijd, de eventueel juridische stappen en het geld dat ermee gepaard gaat om een project vervolgens toch samen af te ronden zijn in veel gevallen onnodig. Bob faciliteert project start ups (PSU’s) waarna OG en ON werkelijk gezamenlijk van start gaan en het project blijvend met elkaar realiseren totdat het af is. Tijdens een projectstart onder zijn begeleiding gebeurt er iets wezenlijks bij de hele groep, bij alle leden van het kernteam. Bob ‘triggert’ in dit proces mensen om uit hun ‘comfort zone’ te komen en om vanuit hun hoofd naar hun hart te gaan. Collega’s van OG en ON voelen zich aan het einde van de PSU verbonden met elkaar en ‘committed’ aan een gezamenlijk doel. Het resultaat voor u is een mooi en probleemloos project.